Dạy học chủ đề tích hợp Thiên nhiên đang lâm nguy (Giải Ba 2016 - Sở GDĐT)

Giới thiệu Bài giảng dạy học theo chủ đề tích hợp năm học 2015-2016 bài: Nature in danger. Sản phẩm đã đạt giải Ba do Sở GDĐT Đăk Lăk công nhận của tác giả Nguyễn Thị Ái Tuyết, giáo viên Trường THPT Việt Đức, tỉnh Đăk Lăk.

Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Lần thứ III - Năm 2016

Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Lần thứ III - Năm 2016

Thực hiện công văn số 114 /KH-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Lần thứ III - Năm 2016; Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng...

Machine learning

Học máy (machine learning) là một lĩnh vực của trí tuệ nhân tạo liên quan đến việc nghiên cứu và xây dựng các kĩ thuật cho phép các hệ thống "học" tự động từ dữ liệu để giải quyết những vấn đề cụ thể. Ví dụ như các máy có thể "học" cách phân loại thư điện tử xem có phải thư rác (spam) hay không và...

Thể lệ cuộc thi tìm hiểu Luật ATGT đường bộ

Thể lệ cuộc thi tìm hiểu Luật ATGT đường bộ

3. Thí sinh trả lời sai ở câu nào thì sẽ trực tiếp rời vị trí thi đấu đến khu vực dành cho thí sinh bị loại