Website trường THPT Việt Đức Website trường THPT Việt Đức

THÔNG BÁO
Trường THPT Việt Đức chuyển hoạt động Website sang địa chỉ http://www.c3vietduc.daklak.edu.vn
Trân trọng!